Persembahan Perpuluhan – BCA : 085-337-0000

KKR Regional – BCA : 085-348-0000

Dana Pembangunan (Janji Iman) – BCA : 008-345-0000

GRII Sinode – BCA virtual account :
Minggu 1, Penginjilan: 0640-5201-001
Minggu 2, Pendidikan Teologi: 0640-5201-002
Minggu 3, Mandat Budaya: 0640-5201-003
Minggu 4, Gedung: 0640-5201-004
Minggu 5, Diakonia: 0640-5201-005